Kreatywność bez granic

  • Drukuj

Pod tym hasłem trzecioklasiści realizują od września na zajęciach rozwijających kreatywność - projekt służący podniesieniu jakości edukacji matematycznej, przyrodniczej i informatycznej – zagadnień zawierających się jednocześnie w jednym z kierunków realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2017/2018. Uczniowie planowaną raz w tygodniu lekcje spędzają w aktywny i warsztatowy sposób – biorąc udział w wycieczkach do lasu, ucząc się kodowania, programowania i korzystania z multimediów na lekcji, a także rozwiązując ciekawe zadania matematyczne. Zajęcia sprzyjają twórczej i w szerszym ujęciu realizacji podstawy programowej i sprzyjają korelacji międzyprzedmiotowej. Po wrześniowych wyprawach do lasu – służących rozpoznawaniu drzew, liści oraz poznaniu piętrowej budowy lasu był czas na październikowe zadania z kodowania, lekcje rozwijające myślenie matematyczne i doświadczenia z programowaniem. Listopadowa pogoda sprzyjała natomiast zagadnieniom dbałości o zdrowie i organizacji zdrowych śniadań oraz przyjrzeniu się pogodzie, przypomnieniu zagadnień dotyczących „róży wiatrów” i samodzielnym wykonaniu latawców, które dzięki zdobytej wiedzy przez uczniów - starano się wzbić w powietrze. Wcześniej jednak należało dobrać właściwe materiały, dokładnie je odmierzyć i wspólnie ozdobić. Wszystkim zajęciom towarzyszy duże zaangażowanie i entuzjazm uczniów. Mamy nadzieję, że proponowane zajęcia nie tylko wesprą jakość realizowanych na nich przedmiotów, ale także rozwiną zainteresowania uczniów.

Małgorzata Jeśko-Doręgowska