Search

Obchody Narodowego Święta Niepodległości

W listopadzie uczniowie klas trzecich przystąpili do projektu „Dobrze wychowani”. Zgodnie z zaplanowanymi zadaniami w minionym tygodniu we wszystkich trzecich klasach odbyły się lekcje tematyczne związane z obchodami jakże ważnego dla wszystkich dnia – 11 listopada (1918 r.). Uczniowie zapoznali się z historią rozbiorów Polski, dowiedzieli się zatem jakie były przyczyny utraty niepodległości i co należy czynić, aby odzyskana niepodległość postrzegana była jako wartość nie do przecenienia. Takie lekcje bezsprzecznie są potrzebne. Znajomość historii pozwala zrozumieć teraźniejszość, daje też możliwość odpowiedzialnego patrzenia w przyszłość. Człowiek dobrze wychowany to człowiek znający i szanujący historię, rozumiejący innych i otwarty na świat. W takim właśnie duchu uczniowie rozmawiali o naszej kochanej Rzeczypospolitej, Europie i Świecie.

Anna Przekop