Search

Ubezpieczenie 2016/2017

UBEZPIECZENIE NNW – OFERTA DLA SP3 W CHODZIEŻY Szkoła Podstawowa nr 3 w Chodzieży proponuje ubezpieczenie NNW dzieci na rok szkolny 2016/2017 tak jak w roku ubiegłym w firmie Inter Risk. Suma ubezpieczenia wynosi 16 000 zł przy składce rocznej 31 zł za każde ubezpieczone dziecko. Ubezpieczenie obejmuje pakiet podstawowy ( do zapoznania na stronie internetowej szkoły) + pakiet ,,Szpital i choroby” + pakiet ,,Koszty leczenia” ( suma ubezpieczenia na 5000zł- pomoc medyczna, pomoc rehabilitacyjna, indywidualne korepetycje). Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje również urazy wynikłe podczas uprawianie sportów poza szkolnymi zajęciami wychowania fizycznego, z wyjątkiem sportów wysokiego ryzyka określonych w owu. Pierwszy i ostatni dzień pobytu w szpitalu liczony jest jako dwa dni; w katalogu chorób doszło zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych, sepsa ; objęcie ochroną stanów chorobowych przez okres wakacji. Jest to ubezpieczenie grupowe, czyli nie wymaga się imiennej deklaracji. Szkolne NNW to ubezpieczenia dobrowolne. Termin wpłat do 17 października 2016.

NUMER POLISY UBEZPIECZENIOWEJ      EDU - A/P 035225

Ogólne warunki ubezpieczenia

OTWÓRZ

Sposoby zgłaszania zdarzeń

OTWÓRZ

Tabela świadczeń

OTWÓRZ

Zgłaszanie szkody

OTWÓRZ

Zgłaszanie roszczenia

OTWÓRZ

Postanowienia dodatkowe

OTWÓRZ