Search

Stołówka szkolna

REGULAMIN STOŁÓWKI SZKOLNEJ

Koszt obiadów za miesiąc wrzesień 2017 wynosi:18 dni x 7,78= 140,04 zł 

JADŁOSPIS WRZESIEŃ