Search

"Dzieci, dzieciom pod choinkę" - konkurs

Regulamin konkursu na baśń o tematyce świątecznej

"Dzieci, dzieciom pod choinkę"

 

1. Konkurs skierowany jest do uczniów klas IV.

2. Uczestnicy piszą baśń o tematyce świątecznej.

3. Praca powinna:

 - być zgodna z tematem

 - posiadać cechy baśni

 - być napisana w technice komputerowej- czcionka 12, max. 2 strony A4

 - mieć kartę tytułową: imię, nazwisko autora, tytuł, ozdobiona motywem świątecznym

 - dostępna również na nośniku elektronicznym.

4. Najlepsze utwory zostaną oprawione i udostępnione w bibliotece szkolnej.

5. Prace oddane muszą być nauczycielom języka polskiego do dnia 11 grudnia 2017r.

6. Termin ogłoszenia wyników 19 grudnia 2017r.

7. Dla zwycięzcy przewidziana jest nagroda.

8. Prace będą oceniane według kryteriów:

     - ciekawa/oryginalna treść   5p.

     - język i ortografia               3p.

     - estetyka                            1p.

     - karta tytułowa                   1p.

 

 

 

Życzymy wielu pomysłów na ciekawe opowieści

                                                                     

 A. Frankowska, J. Winiecka

Regulamin konkursu na baśń o tematyce świątecznej "Dzieci, dzieciom pod choinkę"

Konkurs plastyczny „Niepodległa”

Konkurs plastyczny „Niepodległa”

1. Termin konkursu- 15 grudnia 2017r.

2. Ogłoszenie konkursu- 20 listopada 2017r.

3. Organizator- nauczyciele plastyki.

4. Cele:

- promowanie wśród dzieci  idei patriotyzmu, kształtowanie poczucia świadomości narodowej i szacunku wobec własnego państwa.

-uaktywnienie i promowanie dzieci uzdolnionych artystycznie:
a)rozwijanie wyobraźni twórczej i zmysłu obserwacji,
b)przekazywanie wiedzy na temat różnorodnych form plastycznej wyobraźni,
c)rozwijanie sprawności manualnej.


5. Adresaci konkursu: uczniowie klas IV-VII
6. Warunki uczestnictwa:

-
tematem prac jest ujęta w ramy plastyczne idea i samodzielna interpretacja dotycząca rozumienia patriotyzmu, jego przejawów, postaw, historii Polski, itp.

.- technika pracy: dowolna - płaska,

- format A3 i A4
. prace tylko indywidualne,
. każda praca powinna być podpisana na odwrocie i zawierać następujące informacje: imię, nazwisko i klasę
         

7. Laureat konkursu otrzymuje nagrodę.

8. Komisja będzie brała pod uwagę:

·       zgodność pracy z tematem i regulaminem,

·       wrażenia artystyczne,

·       technikę wykonania prac,

·       stopień samodzielnego wykonania prac.

8. Prace przyjmują nauczyciele plastyki.

 

Zapraszamy do udziału

 

 

REGULAMIN KONKURSU -PDF

"

Mistrz Sudoku

REGULAMIN - MISTRZ SUDOKU

Jesień w oczach małych artystów

Uczniowie oddziałów I wraz z rodzicami w ramach projektu „12 miesięcy” brali udział w konkursie plastycznym „Liście”. Wpłynęły 52 prace. Były one wykonane na bardzo wysokim poziomie-ciekawe, bogate i kolorowe. Jury po burzliwej dyskusji nagrodziło 2 prace pierwszym miejscem: Martyny Przysieckiej Ib i Aleksandry Dyguły Ib, oraz przyznało 16 wyróżnień.

Beata N.-Jagodzińska

Czytaj więcej: Jesień w oczach małych artystów

REGULAMIN KONKURSU RECYTATORSKIEGO "Kto ty jesteś..."

1. Termin konkursu- 14 grudnia 2017r.

2. Ogłoszenie konkursu- do 13 listopada 2017r.

3. Organizator- nauczyciele języka polskiego.

4. Cele:- propagowanie treści patriotycznych

             - szerzenie kultury słowa

             - oswajanie uczniów z wystąpieniami publicznymi

 

5. Konkurs dla chętnych uczniów klas IV - VII.

6. Uczniowie klas IV i V prezentują wybrane przez siebie teksty o tematyce patriotycznej;
    utwór musi mieć minimalną długość 15 wersów.

    Uczniowie klas VI i VII wybierają tekst z propozycji przygotowanych przez organizatorów  
    (w załączeniu). Teksty będzie można uzyskać w szkolnej bibliotece.

7. Konkurs wyłoni laureata na każdym poziomie, dla laureatów przewidziana jest nagroda.

8. Punktacja:

  • opanowanie pamięciowe 0-3 p.
  • przestrzeganie zasad interpunkcji 0-3 p.
  • intonacja, modelowanie głosu 0-2 p.
  • ogólne wrażenie/wyraz artystyczny 0-2 p.

8. Zgłoszenia przyjmują nauczyciele języka polskiego.

 

 

                                                              Zapraszamy do udziału

 

 

Gawęda o miłości ojczystej

Hymn

Moja piosnka

Oda do młodości

Testament mój

Wiersz o Powstaniu Wielkopolskim

Wiersz o Powstaniu Wielkopolskim 2

WYNIKI KONKURSU „SMACZNE PUDŁO REZONANSOWE”

W ramach rocznego projektu muzycznego „Muzyczne fantazje” został ogłoszony konkurs plastyczny „Smaczne pudło rezonansowe” dla oddziałów pierwszych i drugich. Dostarczono 25 prac. Wybór nie należał do łatwych, prace zachwycały precyzją wykonania i pomysłowością uczniów w doborze materiałów użytych do realizacji zadania.

Komisja konkursowa w składzie: Adrianna Frankowska, Lucyna Dominikowska, Joanna Rewolińska oraz Małgorzata Jaroszyk przyznała następujące miejsca:

Miejsce I – Joanna Pietraszewska kl.1b

Miejsce II – Aleksandra Dyguła kl.1b

Miejsce III- Franek Wyrzykiewicz kl.1b oraz Oskar Dąbrowski kl.1c

Wyróżnienia: Kacper Nowakowski kl.1a, Dawid Grabowski kl.1a, Martyna Przysiecka kl.1b

Wszystkim uczestnikom konkursu należą się duże brawa. W szczególności serdecznie gratulujemy wszystkim nagrodzonym. Dziękujemy za udział i pamiętajcie, że wygrana nie jest najważniejsza, najważniejsza jest dobra zabawa i mam nadzieję, że przy tym zadaniu Wam jej nie brakowało. Zachęcam do dalszego udziału w realizowanych przedsięwzięciach. Podejmujcie wyzwania i bawcie się przy tym dobrze!

Małgorzata Jaroszyk

Czytaj więcej: WYNIKI KONKURSU „SMACZNE PUDŁO REZONANSOWE”

Konkurs III Świat w muzyce

REGULAMIN KONKURSU III ŚWIAT W MUZYCE

Konkurs "Moja - Nasza Piosenka"

Zapraszam uczniów klas I - VII do wzięcia udziału w III edycji konkursu „Moja-Nasza Piosenka”. Do konkursu zapraszam również Waszych bliskich. W konkursie może wziąć udział nawet cała rodzina. Jeśli lubicie pisać wiersze, przelewać myśli na papier i chcecie się podzielić swoimi słowami z innymi, to weźcie udział w konkursie. Należy przynieść tekst: swój, wspólnie napisany z bliską osobą: mamą czy z tatą, a może nawet z babcią, z dziadkiem czy ciocią i być może to właśnie do niego zostanie stworzona muzyka. Zadaniem uczestników jest napisanie tekstu do piosenki o dowolnej tematyce. Tekst należy dostarczyć wychowawcom do 21 grudnia 2017 roku.

Przekazana praca nie może być wcześniej publikowana, wykonywana ani nagradzana w innych konkursach. Do tekstu piosenki należy dołączyć dane kontaktowe: imię i nazwisko, klasę oraz oświadczenie:

„Oświadczam, iż autorką/autorem/autorami tekstu piosenki pt.……....jest /są…..”.

Do zwycięskich tekstów piosenek w ramach projektu zostanie skomponowana muzyka. Zostaną one nagrane na płycie, na której znajdą się również zeszłoroczne wybrane teksty piosenek i będą promowane w środowisku lokalnym.

SERDECZNIE ZACHĘCAM DO UDZIAŁU - „POKAŻ-POKAŻCIE SWÓJ TALENT! ŻYCZĘ MIŁEJ ZABAWY!”

Małgorzata Jaroszyk

MISTRZOWIE LITEROWANIA

30.10 odbyły się zawody między uczniami klas czwartych o tytuł „Mistrza literowania” . Uczniowie mogli sprawdzić swoją znajomość angielskiego alfabetu. Konkurs wywołał wiele emocji i wszyscy uczestnicy wykazali się wzorową znajomością sprawdzanego słownictwa, a w szczególności: Weronika Jenczyk IVa, Maria Pietras IVe, Zuzanna Majewska IVc. Wszystkim uczestnikom dziękujemy za udział, a zwycięzcom serdecznie gratulujemy!!

Nauczyciele języka angielskiego

Szkolny konkurs "Pierwsza pomoc"

Celem konkursu jest popularyzacja zagadnień pierwszej pomocy przedmedycznej, aktywizowanie młodzieży do udzielania pierwszej pomocy, pogłębianie ich wiedzy na temat współczesnych zagrożeń życia i zdrowia oraz przeciwdziałanie występowaniu wypadków poprzez kształtowanie umiejętności radzenia sobie w trudnych sytuacjach, upowszechnianie zasad bezpieczeństwa i wykształcenie nawyków ich przestrzegania w celu zachowania bezpieczeństwa swojego i innych osób. Ponadto celem konkursu jest kształtowanie umiejętności współpracy w grupie i współzawodnictwa.

Ewelina Domańska

REGULAMIN KONKURSU PIERWSZA POMOC

Czytaj więcej: Szkolny konkurs "Pierwsza pomoc"