Search

Statut SP3

Statut Szkoły Podstawowej nr 3 w Chodzieży znajduje się do wglądu w bibliotece szkolnej oraz na BIP Urzędu Miejskiego w Chodzieży.

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

 Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

 

zał. nr 2

pobierz

- składać w sekretariacie szkoły do 30 kwietnia każdego roku

zał. nr 3 B

pobierz

- składać w sekretariacie szkoły do 30 maja każdego roku

zał. nr 4 B

pobierz

- termin składania dowolny

zał. nr 6

pobierz

- składać w sekretariacie szkoły do 31 października każdego roku

PROCEDURA DOPUSZCZENIA PROGRAMÓW NAUCZANIA DO UŻYTKU SZKOLNEGO

Pobierz plik procedura_programy.doc

 

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 09/2013

Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 3 im. Powstańców Wielkopolskich w Chodzieży z dnia 29 kwietnia 2013 r.

 PROCEDURA DOPUSZCZENIA PROGRAMÓW NAUCZANIA

DO UŻYTKU SZKOLNEGO

Czytaj więcej: PROCEDURA DOPUSZCZENIA PROGRAMÓW NAUCZANIA DO UŻYTKU SZKOLNEGO