Search

Kiedy twoje życie jest w moich rękach.

W czwartek w naszej szkole rozpoczęła się realizacja ogólnoszkolnego programu profilaktycznego, którego hasło przewodnie brzmi, „Kiedy Twoje życie będzie w moich rękach, możesz na mnie liczyć”. Program ten obejmuje szeroko zakrojone działania edukacyjne, związane z udzielaniem pierwszej pomocy przedmedycznej. Inauguracja programu miała miejsce 14 września na sali gimnastycznej. W tym dniu odbyło się spotkanie klas siódmych z ratownikiem medycznym, panem Sebastianem Słodowiczem, który przypomniał uczniom zasady udzielania pierwszej pomocy. Po części pokazowej była część ćwiczeniowa, podczas której chętni uczniowie, pod bacznym okiem ratownika doskonalili umiejętność przeprowadzania resuscytacji krążeniowo – oddechowej na fantomie. To był pierwszy krok w tym programie.

Ewelina Domańska oraz wychowawcy klas VII