Search

Lekcja o niepełnosprawności.

W czwartek, 14 września uczniowie naszej szkoły wzięli udział w wyjątkowej lekcji – służącej edukacji i uświadomieniu społeczeństwa w temacie potrzeb i funkcjonowania osób niepełnosprawnych. Organizatorem imprezy było Stowarzyszenie „Bioderko” i to waśnie w ręce Pani Prezes Honoraty Pilarczyk rozbrzmiał pierwszy dzwonek – rozpoczynając niecodzienną lekcję. Uczniowie z powstałej w naszej szkole „Grupy wolontariackiej” wraz z młodszym koleżeństwem z klasy 3b realizującym projekt „Otwarci na siebie” pod opieką p. Małgorzaty Jeśko-Doręgowskiej spełniali rolę wolontariuszy pomagając w przeprowadzeniu „lekcji”.

 

Uczniowie spisali się na medal. Bardzo się cieszę, że mogliśmy wesprzeć to wyjątkowe wydarzenie, a jednocześnie skorzystać z wielu wiadomości i "atrakcji" - przybliżając sobie jeszcze głębiej szeroki i niezwykle ważny temat świadomości o niepełnosprawności. Uczniowie poznali wiele wspaniałych osób, wzorców oraz mieli możliwość doświadczyć wraz z uczestnikami lekcji – tego, jak funkcjonują osoby z różnymi schorzeniami. Do dyspozycji był symulator słuchu, wzroku, specjalne rowery i wiele istotnych wiadomości. Mogliśmy obejrzeć mecz rozgrywany przez osoby na wózkach czy posłuchać koncertu. Mamy nadzieję, że nie tylko w naszych głowach i sercach zapiszą się już na zawsze ważne wnioski i wartości wypływające z dzisiejszej lekcji i że pozwoliła ona na uwrażliwienie obecnych na potrzeby i problemy osób niepełnosprawnych i rozbudzi empatię … Bo przecież „osoby niepełnosprawne – mają potrzeby- tak jak my…; czują- tak jak my; chcą godnie żyć – tak jak my… Dlatego POZWÓLMY IM NA TO I BĄDŹMY ŚWIADOMI… Dziękujemy raz jeszcze za zaproszenie i możliwość współorganizacji tego wyjątkowego wydarzenia Pani Honoracie Pilarczyk i już dzisiaj deklarujemy swoją ochoczą pomoc w kolejnych przedsięwzięciach. Takie "lekcje" są potrzebne!

Małgorzata Jeśko-Doręgowska

----------------------------------------------------------------------------------------------

Niepełnosprawność

Jakie kwalifikacje należy posiadać,

By niepełnosprawnym mogli cię nazwać?

Pełnosprawnym cię nazwą jeśli masz zdrowe ciało,

Czy to nie za mało? (...)

Można być książkowym przykładem zdrowia-

Nie rozumiejąc co pod pojęciem „człowiek” się chowa.

I w znaczeniu poprawnym-

Co to znaczy być „niepełnosprawnym”…?,/p>

Można mieć ciało kalekie,

A być pełnosprawnym człowiekiem. (…)