Search

Sprzątanie świata 2017

„NIE MA ŚMIECI - SĄ SUROWCE”

Tak brzmiało hasło tegorocznej akcji „Sprzątania świata”, do której aktywnie przystąpili uczniowie naszej szkoły. Wzorem lat ubiegłych liczna grupa uczniów klas 4 - 7 wraz z opiekunami, objęła sprzątaniem tereny przyległe do posesji szkoły, ulice Ogrodową i Tuwima oraz tereny leśne przyległe do Chodzieskiego Domu Kultury.

 

Pięknym , słonecznym rankiem dzieci udały się na wyznaczony teren lasu wokół Chodzieskiego Domu Kultury. Tam zbierały plastikowe butelki (typu PET), puszki (aluminium) i szkło. Tego ostatniego surowca było najwięcej. Ostatecznie uczniowie nazbierali kilkanaście worków śmieci. Po skończonej pracy na uczestników czekała chwila przyjemności - ognisko w parku CHDK. Usmażone kiełbaski, pieczywo, słodycze zaspokoiło głód dzieci i dało radość uczestnikom. Dodatkowym atutem dla wszystkich było przebywanie i ruch na świeżym powietrzu w lesie, tym bardziej, że pogoda tego dnia naprawdę dopisała. Warto nadmienić, że celem tegorocznej akcji „Sprzątania świata” było zmiana postrzegania odpadów jako „śmieci” i dostrzeżenie ich surowcowego potencjału oraz zaktywizowanie społeczeństwa do działania na rzecz środowiska i wreszcie promowanie obowiązującego standardu selektywnej zbiórki. Dziękujemy uczniom i opiekunom za udział i pracę w pożytecznej akcji.

Organizatorki Elżbieta Konieczka i Ewelina Domańska