Search

W Urzędzie Miejskim...

W dniu 01 września 2017 roku w Urzędzie Miejskim Chodzież nastąpiło powierzenie stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej nr 3 im. Powstańców Wielkopolskich w Chodzieży pani Hannie Lohr, na okres od 01 września 2017 do 31 sierpnia 2022 r. Jednocześnie Burmistrz Miasta Chodzież złożył pani dyrektor podziękowania za wieloletnią sumienną działalność wychowawczą na rzecz najmłodszych mieszkańców oraz życzenia z okazji 30-lecia pracy pedagogicznej.