Search

Aby wakacje były bezpieczne.

We wtorek, 13 czerwca 2017 r. wszyscy uczniowie spotkali się z pracownikiem policji - sierż. sztab. Dariuszem Szęfelem. Zaproszony gość przedstawił uczniom zasady bezpiecznego zachowania w czasie wakacji. Uczniowie utrwalili sobie normy bezpiecznego zachowania się w ruchu drogowym oraz odpoczywania nad wodą. Prelegent uwrażliwił dzieci, by na wakacjach dostrzegali innych, a szczególnie tych, którym potrzebna jest pomoc. Bądźcie rozważni i wypoczywajcie bezpiecznie! Udanych wakacji!

Barbara Pilarska