Search

Kiedy twoje życie jest w moich rękach.

W czwartek w naszej szkole rozpoczęła się realizacja ogólnoszkolnego programu profilaktycznego, którego hasło przewodnie brzmi, „Kiedy Twoje życie będzie w moich rękach, możesz na mnie liczyć”. Program ten obejmuje szeroko zakrojone działania edukacyjne, związane z udzielaniem pierwszej pomocy przedmedycznej. Inauguracja programu miała miejsce 14 września na sali gimnastycznej. W tym dniu odbyło się spotkanie klas siódmych z ratownikiem medycznym, panem Sebastianem Słodowiczem, który przypomniał uczniom zasady udzielania pierwszej pomocy. Po części pokazowej była część ćwiczeniowa, podczas której chętni uczniowie, pod bacznym okiem ratownika doskonalili umiejętność przeprowadzania resuscytacji krążeniowo – oddechowej na fantomie. To był pierwszy krok w tym programie.

Ewelina Domańska oraz wychowawcy klas VII

Czytaj więcej: Kiedy twoje życie jest w moich rękach.

Lekcja o niepełnosprawności.

W czwartek, 14 września uczniowie naszej szkoły wzięli udział w wyjątkowej lekcji – służącej edukacji i uświadomieniu społeczeństwa w temacie potrzeb i funkcjonowania osób niepełnosprawnych. Organizatorem imprezy było Stowarzyszenie „Bioderko” i to waśnie w ręce Pani Prezes Honoraty Pilarczyk rozbrzmiał pierwszy dzwonek – rozpoczynając niecodzienną lekcję. Uczniowie z powstałej w naszej szkole „Grupy wolontariackiej” wraz z młodszym koleżeństwem z klasy 3b realizującym projekt „Otwarci na siebie” pod opieką p. Małgorzaty Jeśko-Doręgowskiej spełniali rolę wolontariuszy pomagając w przeprowadzeniu „lekcji”.

Czytaj więcej: Lekcja o niepełnosprawności.

Sprzątanie świata 2017

„NIE MA ŚMIECI - SĄ SUROWCE”

Tak brzmiało hasło tegorocznej akcji „Sprzątania świata”, do której aktywnie przystąpili uczniowie naszej szkoły. Wzorem lat ubiegłych liczna grupa uczniów klas 4 - 7 wraz z opiekunami, objęła sprzątaniem tereny przyległe do posesji szkoły, ulice Ogrodową i Tuwima oraz tereny leśne przyległe do Chodzieskiego Domu Kultury.

Czytaj więcej: Sprzątanie świata 2017

Akcja "Kup Pan szczotkę" 2017

„Kup Pan szczotkę” to akcja poznańskiej Fundacji „Redemptoris Missio”. W szkole przeprowadzimy ją po raz drugi. Zbieramy szczotki i pasty do zębów, które trafią do ośrodków misyjnych w Afryce. W zeszłym roku szkolnym udało nam się zebrać 346 szczoteczek i 251 past do zębów. Zbiórka trwa do 29 września a dary przynosimy do Sali 48. W młodszych klasach zbiórkę przeprowadzą uczniowie z grupy charytatywnej.

Artur Makowski

Czytaj więcej: Akcja "Kup Pan szczotkę" 2017

VI edycja konkursu o kasztanach

VI edycja konkursu pod hasłem:

„Za kasztany i żołędzie wiedzy Ci przybędzie”

Nasza szkoła po raz kolejny bierze udział w konkursie. Zachęcamy uczniów, rodziców oraz nauczycieli do zbierania kasztanów i żołędzi, które przeznaczone będą na karmę do zimowego dokarmiania zwierząt na terenie Nadleśnictwa Podanin. „Zbiory”, podpisane (imię i nazwisko ucznia oraz klasa) , zostawiamy w szkole przy wyjściu na małe boisko (dawne wejście). Zbiórka trwa do 13 października 2017r. Kasztany i żołędzie należy zbierać osobno!

Uczeń, który w danej szkole zbierze najwięcej kasztanów i żołędzi (łącznie) otrzyma nagrodę.

Uczestnicy akcji, którzy zbiorą minimum 20 kg otrzymają upominki.

Małgorzata Balicka

W Urzędzie Miejskim...

W dniu 01 września 2017 roku w Urzędzie Miejskim Chodzież nastąpiło powierzenie stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej nr 3 im. Powstańców Wielkopolskich w Chodzieży pani Hannie Lohr, na okres od 01 września 2017 do 31 sierpnia 2022 r. Jednocześnie Burmistrz Miasta Chodzież złożył pani dyrektor podziękowania za wieloletnią sumienną działalność wychowawczą na rzecz najmłodszych mieszkańców oraz życzenia z okazji 30-lecia pracy pedagogicznej.

Czytaj więcej: W Urzędzie Miejskim...

Rok szkolny 2017/2018 rozpoczęty!

"W rodzinie i w szkole nie może zabraknąć

wychowania dla szacunku, dla życia, dla dobra i piękna”

(Jan Paweł II)

Dziś rozpoczynamy wspólnie nowy rok szkolny 2017/2018. Po wakacyjnej przerwie serdecznie pozdrawiam wszystkich, a najcieplej najmłodszych, którzy po raz pierwszy przyszli do szkoły.

Uczniowie, już za moment usłyszycie pierwszy po wakacjach szkolny dzwonek. Wracając do szkolnych ławek, będziecie wspominali minione wakacje, zawarte znajomości, zwiedzone miejsca. Na szkolnych korytarzach ponownie zagości gwar, bo rozmowy i dyskusje na interesujące Was tematy to także forma nauki. Niech szkoła stanie się dla Was miejscem intelektualnej przygody, miejscem przyjaznym i bezpiecznym. Zdobywanie i poszerzanie wiedzy, odkrywanie nauki i jej praw, odnajdywanie samego siebie w nowych okolicznościach czy rozwój własnych uzdolnień i umiejętności to fascynująca wycieczka w nieznane.

Kochani!

Rok szkolny 2017/2018 uważam za rozpoczęty. Czas wracać do szkolnych ławek, czas podążać tajemniczymi ścieżkami wiedzy, zadbajmy by wszyscy dotarli do celu i poczuli radość z dobrze wykonanego zadania!

Dyrektor szkoły Hanna Lohr

Czytaj więcej: Rok szkolny 2017/2018 rozpoczęty!

Rozpoczęcie roku szkolnego 2017/2018

ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 2017/2018


W związku z trwającymi w szkole pracami termomodernizacyjnymi, rozpoczęcie roku szkolnego odbędzie się 4 września 2017 roku ( poniedziałek) w klasach spotkaniem wraz z wychowawcą według poniższego planu.

 

GODZINA 9.00 – 10.00 - KLASY: 2, 5, 6, 7

klasa

2a

2b

5a

5b

5c

5d

6a

6b

6c

7a

7b

7c

sala

45

16

57

11

43

48

10

42

41

13

14

12

 

GODZINA 10.30 – 11.30 - KLASY: 1, 3

klasa

1a

1b

1c

3a

3b

3c

3d

3e

3f

sala

46

45

16

13

05

15

06

9

14

 

GODZINA 10.30 – 11.30 - KLASY:  4

klasa

4a

4b

4c

4d

4e

sala

41

42

10

57

12

 

 

 

Czytaj więcej: Rozpoczęcie roku szkolnego 2017/2018